HP Deskjet 460wbt Mobile Printer - Hewlett-Packardova izjava o omejeni garanciji

background image

Hewlett-Packardova izjava o omejeni garanciji

Obseg omejene garancije

1. Hewlett-Packard (HP) končnemu uporabniku jamči, da bodo

HP-jevi izdelki omenjeni zgoraj brez napak v materialu in
izdelavi v obdobju, navedenem zgoraj, ki se začne na dan
nakupa izdelka.

2. Programsko opremo pokriva Hewlett-Packardova omejena

garancijska izjava, ki velja samo v primeru, če se
programski ukazi nočejo izvesti. HP ne jamči, da bo kateri
koli HP-jev izdelek deloval brez prekinitev ali napak.

3. HP-jeva omejena garancijska izjava pokriva le tiste okvare,

ki izhajajo iz normalne uporabe izdelka in ne pokriva
nikakršnih drugih težav, vključno s tistimi, ki izhajajo iz:
a. Nepravilnega vzdrževanja ali spreminjanja;
b. Uporabe programske opreme, medijev, delov ali

potrošnega materiala, ki jih ni dobavil HP; -ali-

c.

Delovanja zunaj objavljenih specifikacij za izdelek,

d. Nepooblaščenih sprememb ali nepravilne rabe.

4. Uporaba tiskalne kartuše, ki je ni dobavil HP ali ponovno

napolnjene kartuše ne vpliva na garancijo niti na katero koli
HP-jevo pogodbo o podpori kupca. Če pa je do okvare v
tiskalnIku prišlo zaradi uporabe tiskalne kartuše, ki je ni
dobavil HP ali ponovno napolnjene tiskalne kartuše, bo HP
pri popravilu zaračunal standardni čas in materialne stroške,
potrebne za popravilo te okvare ali poškodbe.

5. Če v garancijskem obdobju HP prejme obvestilo o napaki

v kateremkoli kosu opreme, ki jo krije HP-jeva garancija,
bo HP izdelek popravil ali ga zamenjal, kar mu bo bolje
ustrezalo.

6. Če HP okvarjenega izdelka, ki ga krije HP-jeva omejena

garancija, ni sposoben popraviti ali zamenjati, je kupcu
dolžan v razumnem času, po obvestilu o težavi, povrniti
sredstva v višini nakupne cene izdelka po povračilu
okvarjenega izdelka.

7.

HP ni dolžan popravljati izdelka, ga zamenjati ali vrniti
kupnine, dokler kupec ne vrne okvarjenega izdelka.

8. HP okvarjen izdelek lahko zamenja z novim izdelkom ali

z že rabljenim, ki je po funkcionalnosti vsaj enakovreden
izdelku, ki se zamenjuje.

9.

HP-jevi izdelki morda vsebujejo popravljene dele,
komponente ali materiale, ki so po delovanju enakovredni
novim.

10. HP-jeva omejena garancija velja v vseh državah, kjer HP-

jeve izdelke distribuira HP. Pogodbe o dodatnih HP-jevih
servisnih storitvah se lahko sklepajo pri pooblaščenih
zastopnikih, v tistih državah, kjer HP-jeve izdelke distribuira
HP ali pooblaščeni zastopnik.

Omejitve garancije

NITI HP NITI NEODVISNI DOBAVITELJI NE DAJEJO NOBENE
DRUGE GARANCIJE ALI POGOJEV, PISNIH ALI USTNIH, DO
MEJA, KI JIH DOLOČA ZAKON DRŽAVE, KAMOR SODIJO
IZRECNE ALI POSREDNE GARANCIJE ALI POGOJI PRODAJE,
ZADOVOLJIVE KAKOVOSTI IN USTREZNOSTI DOLOČENEMU
NAMENU.

Omejitve odgovornosti

1. Odškodnine,ki jih predvideva garancijska izjava, so kupčeve

edine in izključne odškodnine v okvirih, ki jih dovoljuje
državni zakon.

2. HP IN NEODVISNI DOBAVITELJI NISO V NOBENEM

PRIMERU, RAZEN V PRIMERIH, NAVEDENIH V
GARANCIJSKI IZJAVI, ODGOVORNI ZA POSREDNO,
NEPOSREDNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, NE GLEDE NA
TO, ALI IZVIRA IZ POGODBE, KRIVICE ALI KAKRŠNE KOLI
DRUGE PRAVNE TEORIJE, O KATERI SO MORDA BILI
OBVEŠČENI.

Lokalna zakonodaja

1. Ta garancijska izjava zagotavlja kupcu določene pravne

pravice. Kupec ima morda zagotovljene tudi druge pravice,
ki se v ZDA spreminjajo od države do države, v Kanadi od
province do province, na splošno pa so v vsaki državi sveta
drugačne.

2. Če je ta izjava neskladna z zakoni vaše države, jo imejte za

spremenjeno tako, da ustreza tem zakonom. V določenih
zakonodajah se določene izjave morda ne nanašajo na
kupca. Nekatere države v ZDA pa tudi nekatere zakonodaje
v ZDA (tudi nekatere kanadske province) lahko:
a. Razveljavijo omejitve statutarnih pravic kupca, določene

z omejitvami in posebnimi izjavami v tej garancijski
izjavi (n. pr. Velika Britanija);

b. Drugače omejijo zmožnosti proizvajalca do

uveljavljanja omejitev in posebnih izjav ali

c.

Dajo kupcu dodatne garancijske pravice, določijo
trajanje posrednih garancij, ki jih izdelovalcev ne more
zanikati ali omogočijo omejitve trajanja privzetih
jamstev.

3. PRI NAKUPIH V AVSTRALIJI IN NOVI ZELANDIJI

GARANCIJSKI POGOJI V TEJ GARANCIJSKI IZJAVI, RAZEN
V MERI, KI JIH DOVOLJUJE ZAKON, NE IZKJLUČUJEJO,
OMEJUJEJO, SPREMINJAJO ALI RAZŠIRJAJO
ZAGOTOVLJENIH PRAVIC, KI VELJAJO ZA PRODAJO HP-
JEVIH IZDELKOV KUPCEM, TEMVEČ SO LE DODATEK K
NJIM.

HP-jev izdelek

Trajanje omejene garancije

Programska oprema

90 dni

Dodatki

90 dni

Tiskalne kartuše

Omejena 6 mesečna garancija, če jih v tiskalnik namestite do
datuma, ki je označen na škatli.

Periferna strojna oprema tiskalnika
(podrobnosti so opisane spodaj)

1 leto

http://www.hp.com/support/inkjet_warranty

background image

88

Sfaturi pentru transport

Urmtoarele sfaturi v vor ajuta s v pregtii pentru a transporta imprimanta:

Dac luai un cartuş de cerneal suplimentar, foto sau alb-negru, respectai urmtoarele indicaii: Punei cartuşul
alb-negru parial folosit sau cartuşul foto plin sau parial folosit în suportul de transport pentru a preveni
scurgerile de cerneal. Un cartuş alb-negru proaspt deschis va curge puin la altitudini mari (de exemplu, în
avioane). Pentru a evita acest lucru, instalai cartuşe de cerneal neagr noi atunci când ajungei la destinaie.
Pân atunci, pstrai-le în ambalajul original.

Oprii imprimanta folosind butonul de pornire . Oprii imprimanta folosind butonul de pornire . Se asigur astfel
revenirea cartuşelor de cerneal la poziia iniial, în partea stâng a imprimantei, şi blocarea lor în poziie.

Dac trebuie s cumprai cartuşe de cerneal în timp ce cltorii într-o alt ar/regiune, consultai materialul
online intitulat „Cltoria cu imprimanta mobil HP”, disponibil prin Toolbox sau HP Printer Utility, pentru a gsi
informaii privind compatibilitatea cartuşelor distribuite în regiunea respectiv.

Folosii numai adaptorul de alimentare furnizat odat cu imprimanta. Nu folosii nici un alt tip de transformator
sau convertor de tensiune. Adaptorul de alimentare poate fi folosit cu surse de curent alternativ de 100 - 240 V,
50 sau 60 Hz.

Scoatei acumulatorul dac nu vei folosi imprimanta mai mult de o lun.

Atunci când cltorii cu hârtie foto, împachetai-o în form plat, pentru a nu se îndoi sau ondula. Hârtia foto
trebuie s aib suprafaa plan înainte de imprimare. Dac hârtia foto este întoars la coluri mai mult de
10mm (3/8 inci), atunci întindei-o astfel: introducei hârtia în punga de stocare resigilabil, apoi rulai punga
pe marginea unei mese pân când hârtia este neted.

Butoanele şi LED-urile imprimantei

LED-urile imprimantei indic starea acesteia şi sunt utile pentru diagnosticarea problemelor aprute la tiprire. Acest
capitol prezint o list de combinaii ale strilor LED-urilor, semnificaia acestora şi modul de rezolvare a problemei.

1.

(Butonul de anulare) – Anuleaz operaia curent de

tiprire. Timpul de anulare depinde de amploarea operaiei
de tiprire. Apsai acest buton numai o dat pentru a
anula o operaie de tiprire aflat în coada de aşteptare.

2.

(Butonul Reluare) – Reia o operaie de tiprire care

aşteapt sau a fost temporar întrerupt (de exemplu, atunci
când se introduce în imprimant suport material pentru
imprimare).

3.

LED de Reluare – Se aprinde în galben închis atunci când o
operaie aşteapt, şi clipeşte sau se aprinde pentru a
transmite starea sau necesitatea unei intervenii (consultai
tabelul de mai jos).

4.

LED-ul de încrcare a acumulatorului – Se aprinde în verde
atunci când acumulatorul se încarc;.

5.

LED-ul cartuşului de cerneal din stânga – Clipeşte atunci
când cartuşul de cerneal din stânga este absent sau nu
funcioneaz corespunztor. Devine stabil atunci când
cerneala este pe terminate sau cartuşul este gol.

6.

LED-ul cartuşului de cerneal din dreapta – Clipeşte atunci
când cartuşul de cerneal din dreapta este absent sau nu
funcioneaz corespunztor. Devine stabil atunci când
cerneala este pe terminate sau cartuşul este gol.

7.

(Butonul de alimentare) – Porneşte şi opreşte

imprimanta.

8.

LED de alimentare –Se aprinde în verde atunci când
imprimanta este pornit folosind adaptorul de c.a. sau un
acumulator încrcat între 41-100%. Atunci când
alimentarea se face cu acumulator, LED-ul se aprinde în
portocaliu dac acumulatorul este încrcat între 10-40% şi
în roşu dac acumulatorul este încrcat sub 10%. Clipeşte
în timpul imprimrii.

1

2

3

4

5

6

7

8

background image

Ro

m

â

n

89

Combinaiile LED-urilor imprimantei

Descrierea LED-ului şi combinaia de LED-uri

Explicaie şi aciune recomandat

LED-ul de alimentare este verde.

Dac se foloseşte alimentarea cu curent alternativ:
Imprimanta este pornit şi în aşteptare.
Dac se foloseşte alimentarea de la acumulator:
Acumulatorul este încrcat între 41-100%, iar
imprimanta este pornit şi în stare de aşteptare.

Nu este necesar nici o aciune.

LED-ul de alimentare este portocaliu.

Acumulatorul este încrcat între 10-40%, iar
imprimanta este pornit şi în stare de aşteptare.

Conectai adaptorul de alimentare pentru a
începe reîncrcarea acumulatorului.
Pentru informaii suplimentare, consultai
ghidul utilizatorului afişabil pe ecran, care se
gseşte pe CD-ul de instalare.

LED-ul de alimentare este roşu.

Acumulatorul este încrcat mai puin de 10%, iar
imprimanta este pornit şi în stare de aşteptare.

Conectai adaptorul de alimentare pentru a
începe reîncrcarea acumulatorului.
Pentru informaii suplimentare, consultai
ghidul utilizatorului afişabil pe ecran, care se
gseşte pe CD-ul de instalare.

LED-ul de încrcare a acumulatorului este verde.

Acumulatorul se încarc.

Nu este necesar nici o aciune.

LED-ul de încrcare a acumulatorului este roşu.

Acumulatorul este defect.

Înlocuii acumulatorul.
Pentru informaii suplimentare, consultai
ghidul utilizatorului afişabil pe ecran, care se
gseşte pe CD-ul de instalare.

LED-ul de alimentare este verde, iar LED-ul de reluare clipeşte.

Imprimanta este oprit temporar pentru a aştepta
ca hârtia s se usuce, din lips de hârtie, sau
pentru a procesa o tiprire în Digital Print Order
Format (DPOF).

Dac nu mai are hârtie, introducei hârtie.
Apsai

(Butonul Reluare) pentru a

continua operaia de tiprire.

LED-ul cartuşului de cerneal din stânga clipeşte.

Verificai cartuşul de cerneal din stânga.

Reinstalai cartuşul de cerneal şi încercai s
tiprii. Dac eroarea persist, înlocuii
cartuşul. Pentru informaii suplimentare,
consultai ghidul utilizatorului afişabil pe
ecran, care se gseşte pe CD-ul de instalare.

LED-ul cartuşului de cerneal din dreapta clipeşte.

Verificai cartuşul de cerneal din dreapta.

Reinstalai cartuşul de cerneal şi încercai s
tiprii. Dac eroarea persist, înlocuii
cartuşul. Pentru informaii suplimentare,
consultai ghidul utilizatorului afişabil pe
ecran, care se gseşte pe CD-ul de instalare.

background image

90

LED-ul cartuşului de cerneal din stânga se aprinde.

Cartuşul de cerneal tri-color nu mai are cerneal.

Înlocuii cartuşul. Pentru informaii
suplimentare, consultai ghidul utilizatorului
afişabil pe ecran, care se gseşte pe CD-ul
de instalare.

LED-ul cartuşului de cerneal din dreapta se aprinde.

Cartuşul de cerneal din dreapta nu mai are
cerneal.

Înlocuii cartuşul.
Pentru informaii suplimentare, consultai
ghidul utilizatorului afişabil pe ecran, care se
gseşte pe CD-ul de instalare.

LED-ul de alimentare este stins, LED-ul de reluare clipeşte.

LED-ul de alimentare clipeşte, LED-ul de reluare clipeşte.

Hârtie blocat sau motor pentru hârtie oprit.

Scoatei hârtia blocat. Pentru informaii
suplimentare, consultai ghidul utilizatorului
afişabil pe ecran, care se gseşte pe CD-ul
de instalare. Dup ce ai îndeprtat blocajul,
apsai

(Butonul Reluare) pentru a

continua operaia de tiprire.

Dac nu s-a produs o blocare a hârtiei,
apsai

(Butonul Reluare). Dac problema

nu se rezolv, încercai s oprii şi s repornii
imprimanta, apoi retrimitei operaia de
tiprire.

LED-ul de alimentare clipeşte, LED-ul de reluare clipeşte, LED-urile
cartuşelor de cerneal din stânga şi din dreapta clipesc.

LED-ul de reluare clipeşte, LED-urile cartuşelor de cerneal din stânga
şi din dreapta se aprind.

LED-ul de reluare clipeşte, LED-urile cartuşelor de cerneal din stânga
si din dreapta se aprind alternativ.

LED-ul de pornire se aprinde, LED-ul de reluare clipeşte, LED-ul
cartuşului de cerneal din dreapta se aprinde şi se stinge, rmânând
aprins un timp de dou ori mai lung decât stins.

LED-ul de pornire se aprinde, LED-ul de reluare se aprinde, LED-ul
cartuşului de cerneal din dreapta se aprinde şi se stinge, rmânând
aprins un timp de dou ori mai lung decât stins.

Modulul de service al cernelii este aproape plin.

Dac avei înlocuitor pentru modulul de
service cerneal, efectuai înlocuirea
respectând instruciunile de efectuare a
operaiei.

Altfel, vizitai:
http://www.hp.com/support/dj460
sau sunai Asistena clieni pentru a obine un
înlocuitor.

Între timp, putei apsa

(Butonul Reluare)

pentru a continua tiprirea, dar aceast
situaie cu LED de eroare va rmâne pân
când va fi înlocuit modulul de service
cerneal. Atunci când modulul de service
cerneal este plin, imprimanta se opreşte.

Descrierea LED-ului şi combinaia de LED-uri

Explicaie şi aciune recomandat

background image

Ro

m

â

n

91

Rezolvarea problemelor de instalare

Aceast seciune ofer sugestii de rezolvare pentru unele dintre cele mai des întâlnite probleme asociate
instalrii componentelor hardware şi software.

Probleme de imprimare

Verificai imprimanta pentru a asigura urmtoarele:

LED-ul de pornire este aprins şi nu clipeşte. Atunci când imprimanta este pornit prima dat,
iniializarea dureaz în jur de un minut.

Pe panoul de comand nu se aprinde şi nu clipeşte nici un LED, iar imprimanta este în starea Pregtit.
Dac LED-urile sunt aprinse sau clipesc, consultai pag. 88.

Asigurai-v c funcioneaz cablul de alimentare şi celelalte cabluri asociate şi c toate sunt conectate
corespunztor la imprimant.

Toate materialele de ambalaj şi banda adeziv au fost îndeprtate de pe imprimant.

Cartuşele de cerneal sunt instalate corespunztor în compartimentele corecte ale carului. Apsai cu
fermitate pe fiecare pentru a asigura un contact corespunztor.

Asigurai-v c ai îndeprtat banda de pe capul fiecrui cartuş de cerneal.

Asigurai-v c nu s-au deteriorat cartuşele.

Clemele şi capacele cartuşelor sunt închise.

Hârtia este încrcat corect în tava de alimentare şi nu este blocat în imprimant.

Probleme la instalarea software-ului

Verificarea cerinelor de sistem

Asigurai-v c cerinele de sistem sunt îndeplinite de calculatorul dvs. Consultai ghidul utilizatorului,
afişabil pe ecran, care se gseşte pe CD-ul de instalare.

Verificai elementele preliminare de instalare.

Înainte de a instala software-ul pe un calculator Windows, asigurai-v c toate programele sunt
închise.

În situaia în care calculatorul nu recunoaşte calea introdus de dvs. ctre unitatea CD, asigurai-v c
ai specificat litera corect a unitii.

În cazul când calculatorul nu poate recunoaşte CD-ul de instalare din unitatea CD, atunci verificai dac
CD-ul nu este deteriorat. Putei descrca driverul de imprimant de la http://www.hp.com/support/
dj460.

În managerul de dispozitive din Windows, asigurai-v c driverele USB nu au fost dezactivate.

Reinstalai software-ul pentru imprimant

Dac utilizai Windows şi calculatorul nu poate detecta imprimanta, rulai aplicaia Scrubber (se
gseşte în directorul Utils\Scrubber de pe CD-ul de instalare) pentru a efectua o dezinstalare
corespunztoare a driverului. Repornii calculatorul şi reinstalai driverul pentru imprimant. Consultai
„Cum se dezinstaleaz software-ul pentru imprimant” în ghidul utilizatorului, afişabil pe ecran, care se
gseşte pe CD-ul de instalare.

background image

92

Probleme la configurarea reelei wireless Bluetooth
sau 802.11.

Dac avei probleme la imprimarea de pe o conexiune wireless Bluetooth sau 802.11, încercai
urmtoarele:

Verificai cardul wireless de imprimant

Asigurai-v c acesta este introdus corespunztor.

Asigurai-v c ai introdus cardul wireless de imprimant înainte sau dup, dar nu în timpul fazei de
iniializare.

Dac LED-ul situat pe cardul wireless de imprimant nu este aprins, efectuai urmtoarele:
a.

Scoatei cardul wireless de imprimant.

b.

Oprii imprimanta, aşteptai câteva secunde şi apoi repornii-o.

c.

Reintroducei cardul atunci când imprimanta este în starea Pregtit. Dac nu este rspuns, repetai
procedura de câteva ori. Dac tot nu avei rspuns, contactai HP.

Pentru a vedea dac funcioneaz cardul wireless de imprimant, încercai s tiprii cu ajutorul unui alt
dispozitiv wireless. Dac în continuare nu putei tipri, atunci cardul wireless de imprimant ar putea fi
defect. Înlocuii cardul dac este necesar.

Verificai configurrile conexiunii wireless

Asigurai-v c ai pus comutatorul de profil wireless din spatele imprimantei pe poziia profilului
utilizat. Asigurai-v c folosii un profil care a fost configurat în timpul instalrii

Dac nu putei comunica cu imprimanta dup ce ai încheiat instalarea software-ului şi ai îndeprtat
cablul USB, atunci una sau mai multe din urmtoarele configurri wireless ar putea fi incorecte:

Numele reelei (SSID)

Modul de comunicare (infrastructur sau ad-hoc)

Canalul (numai la reele ad-hoc)

Configurrile de securitate (de exemplu, tipul de autentificare şi criptarea)

Pentru a configura setrile Bluetooth sau a monitoriza starea imprimantei (de exemplu nivelurile de
cerneal) folosind Toolbox (Windows), trebuie s conectai imprimanta la calculator folosind un cablu
USB.

Verificai semnalul radio

Comunicarea fr fir poate fi întrerupt sau indisponibil dac se produce interferen de semnal, apar
probleme de distan sau intensitate a semnalului sau dac imprimanta nu este pregtit din diverse motive.

Asigurai-v c imprimanta este în raza de aciune a emitorului Bluetooth sau 802.11. 802.11
permite imprimarea fr fir pân la distana de 100 de metri (300 de picioare). Bluetooth permite
imprimarea fr fir pân la distana de 10 metri (30 de picioare).

Dac un document nu este imprimat, atunci poate fi o întrerupere de semnal. Dac apare un mesaj pe
calculator explicând c a aprut o problem de semnal, atunci anulai operaia de imprimare şi
retrimitei de pe calculator.

Sfaturi generale pentru depistarea defectelor la conectarea fr fir

Ştergei şi readugai imprimanta în Print Center (Mac OS).

Efectuai un PING ctre imprimant. Dac oprirea şi repornirea imprimantei nu rezolv problema (sau
ştergerea şi readugarea imprimantei în Print Center nu funcioneaz pe Mac OS), efectuai
urmtoarele:
a.

Tiprii o pagin de configurare fr fir:

inei apsat (Butonul Cancel)

timp de 2 secunde.

b.

Efectuai un PING la imprimant folosind MS-DOS (Windows) sau Terminal (Mac OS) pentru a
examina comunicarea în reea.

background image

Ro

m

â

n

93

Atribuii manual adresa IP pentru imprimant în eticheta Ports (Porturi) din Printer properties.

Pot s apar anumite casete atunci când încercai s tiprii fonturi asiatice de pe un telefon mobil pe
imprimante cumprate în afara Asiei. Fonturile asiatice pentru imprimarea de pe telefoanele mobile cu
Bluetooth sunt suportate doar de modele cumprate în Asia.

Pot aprea probleme atunci când se încearc imprimarea unor fişiere mai mari folosind conexiunea
Bluetooth wireless. Încercai s tiprii un fişier mai mic.

Comunicarea fr fir consum energia din acumulatorul imprimantei. Verificai nivelul de încrcare a
acumulatorului.

Pentru mai multe informaii despre configurarea şi depistarea defectelor din reeaua fr fir, consultai ghidul
utilizatorului, afişabil pe ecran, de pe CD-ul de instalare.

Despre imprimarea fr fir 802.11

Aceast seciune ofer o prezentare general a comunicrii fr fir 802.11 cu imprimanta, configurat
implicit din fabric.

Consultai ghidul pentru utilizatori, afişabil pe ecran, de pe CD-ul de instalare, astfel încât s:

Configurai imprimanta pe o reea în modul infrastructur.

Configurai mai multe imprimante deodat folosind Utilitarul de configurare a profilurilor wireless
802.11.

Rezolvai probleme cu conexiunile 802.11 care nu folosesc configuraia implicit de fabric.

Instalai imprimanta cu conexiune 802.11, fr a utiliza cablu USB.

Imprimarea fr fir 802.11 cu ajutorul configurrilor implicite din

fabric

Instruciunile de instalare descriu configurarea unei singure imprimante pentru comunicare fr fir folosind o
reea ad-hoc şi configurrile implicite din fabric.

Configurrile implicite din fabric ale reelei fr fir sunt:

Modul de comunicare:

ad-hoc

Numele reelei (SSID):

hpsetup

Securitate (criptare):

dezactivat

Dup ce imprimanta a fost conectat la calculator, fie prin cablul USB fie fr fir, putei schimba SSID prin
configurarea profilurilor wireless folosind HP Toolbox (Windows) sau HP Deskjet 460 Network Setup Tool
(Mac OS).

Modul de comunicare

Pe o reea „ad-hoc”, modul de comunicare în reea este stabilit la ad-hoc şi imprimanta comunic direct cu
alte dispozitive wireless fr a utiliza un punct de acces wireless (WAP).

Numele reelei (SSID)

Implicit, imprimanta caut o reea ad-hoc cu numele de reea sau Service Set Identifier (SSID), “hpsetup”.

background image

94

Configurrile de securitate fr fir

Configurarea implicit din fabric a imprimantei este reea deschis şi securitate (criptare) dezafectat.
Imprimanta va încerca s detecteze şi s asocieze automat pentru a deschide o reea fr fir denumit
“hpsetup”. Reeaua nu cere securitate pentru autentificare sau criptare.

Toate dispozitivele de pe reeaua ad-hoc trebuie:

S fie compatibile 802.11

S aib setat ca mod de comunicare ad-hoc

S aib acelaşi nume de reea (SSID)

S fie în aceeaşi subreea

S fie pe acelaşi canal

S aib aceleaşi configurri de securitate 802.11

Comutator de profil wireless

Imprimanta include un comutator de profil wireless 802.11 care v permite s stocai configurrile pentru
maxim trei reele sau computere 802.11. Acest lucru v permite s mutai cu uşurin imprimanta de acas
la birou sau între oricare trei medii de reea fr fir. Profilul „curent” este cel asociat cu poziia curent (1, 2
sau 3) a comutatorului de profil wireless de pe imprimant. Pentru informaii detaliate, consultai ghidul
pentru utilizatori, afişabil pe ecran, care se gseşte pe CD-ul de instalare.

background image

95

Declaratie de garantie limitata Hewlett-Packard

Extindere a garantiei limitate
1. Hewlett-Packard garanteaza clientului ca produsele HP

specificate mai sus sunt lipsite de defecte de material sau
manopera pentru durata specificata mai sus, aceast durata
începând la data achizitionarii de catre client.

2. Pentru produsele soft, garantia limitata oferita de HP se

aplica numai în cazul in care nu pot fi executate anumite
instructiuni de programare. HP nu garanteaza ca operarea
oricarui produs soft va fi neîntrerupta sau fara erori.

3. Garanita limitata HP acopera numai acele defecte care

apar ca rezultat al folosirii normale a produsului; garantia
nu se aplica în nici unul din cazurile de mai jos:
a. Întretinere sau modificare incorecta sau inadecvata;
b. Software, media, componente sau consumabile

neaprobate de HP;

c.

Operare în afara specificatiilor prescrise pentru produs;

d. Modificari neautorizate sau utilizare improprie.

4. Pentru imprimantele HP, folosirea unui cartus de cerneala

neprovenit de la HP sau a unui cartus reumplut nu afecteaza
nici garantia fata de client, nici vreun contract de asistenta
cu clientul. Totusi, daca defectiunea imprimantei poate fi
atribuit folosirii unui cartus neprovenit de la HP sau reumplut,
HP va factura remedierea defectiunii la preturile sale
standard pentru timp si materiale.

5. Daca, în timpul perioadei aplicabile pentru garantie, HP

este notificata despre despre defecte de produs ce sunt
acoperite de garantie, HP fie va repara, fie va înlocui
produsul defect, optiunea ramânând la alegerea HP.

6. Daca, dupa caz, HP nu poate sa repare sau sa înlocuiasca

produsul defect aflat în garantie, HP va rambursa pretul de
cumprare al produsului in timp rezonabil, dupa primirea
înstiintarii despre defect.

7.

HP nu va avea nici o obligatie sa repare, sa înlocuiasca sau
sa ramburseze, pâna când clientul nu returneaza produsul
defect la HP.

8. Orice produs de înlocuire poate fi nou sau aproape nou, cu

conditia de a avea o functionalitate cel putin la nivelul celei
a produsului înlocuit.

9.

Produsele HP pot contine parti sau componente refabricate
sau materiale echivalente pentru a creste in performanta.

10. Garantia limitata HP este valabila în orice tara în care tipul

produsului în garantie este distribuit de HP. Contractele
pentru servicii de garantie suplimentara pot fi oferite de
orice unitate de service autorizat de HP, unde produsul este
distribuit de HP sau de un importator autorizat.

Limitele garantiei
IN MASURA PERMISA DE LEGISLATIA LOCALA, NICI HP SI NICI
TERTE PARTI IN CALITATE DE FURNIZORI, NU OFERA NICI O
ALTA GARANTIE SAU CONDITIE DE ORICE FEL, SI NEAGA IN
MOD EXPRES GARANTIILE IMPLICITE SAU CONDITIILE DE
VANDABILITATE, CALITATE SATISFACATOARE SI ADECVARE
PENTRU UN SCOP ANUME.

Limitatari de raspundere
1. În masura permisa de legislatia locala, reparatiile oferite în

aceasta declaratie de garantie sunt reparatiile unice si
exclusive ce se acorda clientului.

2. ÎN MASURA PERMISA DE LEGISLATIA LOCALA, CU

EXCEPTIA OBLIGATIILOR PREZENTATE SPECIFIC ÎN
ACEASTA DECLARATIE DE GARANTIE, HP SI TERTE PARTI
ÎN CALITATE DE FURNIZORI NU VOR FI RESPONSABILI IN
NICI UN CAZ PENTRU PAGUBE DIRECTE, INDIRECTE,
SPECIALE SAU SUBSIDARE, INDIFERENT DACA ACESTEA
REZULTA DIN CONTRACTE, DAUNE SAU ALTE TEORII
LEGALE, SAU DACA S-AU FACUT ÎNSTIINTARI DESPRE
ACESTEA.

Legislatia locala

1. Aceasta declaratie de garantie acorda clientului drepturi

legale specifice. Clientul poate avea si alte drepturi care
variaza de la stat la stat in S.U.A., de la o provincie la alta
in Canada, si de la tara la tara in alte regiuni ale lumii.

2. În masura în care aceasta declaratie nu corespunde

legislatiei locale, aceasta declaratie de garantie se va
considera modificata pentru a corespunde cu respectiva
legislatie locala, anumite refuzuri si limitari ale acestei
declaratii de garantie pot sa nu se aplice clientului. De
exemplu, în unele state din Statele Unite, precum si in alte
tari (inclusiv Canada) pot exista urmatoarele reglementari:
a. Anularea refuzurilor si limitarilor prevazute în aceasta

declaratie de garantie din lista de limitare a drepturilor
statuare ale unui client (ex. Marea Britanie);

b. Limitarea în alt mod a dreptului unui producator de a

impune astfel de refuzuri si limitari; sau

c.

Acordarea unor drepturi de garantie suplimentara
pentru client, specificarea unei durate de garantie
implicita pe care productorul nu o poate refuza sau
refuzul de a permite impunerea unor limite pentru
durata de garantie implicita.

3. PENTRU TRANZACIILE CU CLIENTII DIN AUSTRALIA SI

NOUA ZEELANDA, TERMENII DIN ACEASTA DECLARATIE
DE GARANTIE, ÎN MASURA PERMISA DE LEGE, NU
EXCLUD, NU RESTRÂNG SAU NU MODIFICA, CI SE
ADAUGA LA DREPTURILE STATUTARE OBLIGATORII
APLICABILE VANZARII PRODUSELOR HP CATRE ASTFEL DE
CLIENTI.

Produs HP

Durata limitarii garantiei

Software

90 zile

Accesorii

90 zile

Cartuse de imprimare

limitata la 6 luni daca sunt instalate inainte de data tiparita pe
ambala.

Imprimanta (vedeti mai jos pentru detalii)

1 an

http://www.hp.com/support/inkjet_warranty

background image

96

background image

97

background image

98

background image

Englis

h

99

background image

100

background image

Englis

h

101

background image

102

background image

Englis

h

103

background image

104

background image

Englis

h

105

background image

106

1

2

3

4

5

6

7

8

background image

107

10

background image

108

9

8

background image

Englis

h

109

background image

110

7

background image

111

HP

Tri-c

olor

Prin

t Ca

rtrid

ge

HP

Blac

k

Print

Cartr

idge

HP

Tri-co

lor

Prin

t C

artr

idge

HP

Black

Prin

t Ca

rtrid

ge

4

5

2

3

6

1

2

6

7

background image

112

3

1

5

2

3

1

3

2

4

1

background image

113

2

2

1

1

background image

114

1

2

3

4

5

HP Deskjet

460wbt

HP Deskjet

460wf

L W

C F C

N A

r ad

0 82

b 1 1 .

HP Deskjet

460cb, 460wf, 460wbt

7

6

9

8

D

P

H

e

jk

s

et

46

b

c

0

4

,

6

w

0

f 4

,

6

b

w

0

t

D

P

H

e

jk

s

et

46

b

w

0

t

D

P

H

e

jk

s

et

46

w

0

f

L

W

C

FC

NA

rad 802

.1

1b

e

D

P

H

jk

s

e 4t

6

b

c

0

4

,

6

w

0

f 4

,

6

b

w

0

t

e

D

P

H

jk

s

e 4t

6

w

0

f 4

,

6

b

w

0

t

4

2

3

D

P

H

e

jk

s

e

4

t

60

1

2

1

2

3

1

2

1

3

4

5

background image

115

background image

© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com/support/dj460

*C8150-90004*

*C8150-90004*

C8150-90004